W Saskatchewan, Kanada jest obecnie ostatnia klapka potajemnie Wacky sequel do dziaÅ‚ania-Przerażenie-OdsÅ‚ony „Wampir Naród“ (Teren Stake) PRZYJEMNOŚĆ. Znowu Nick Damici pokonać (JesteÅ›my co JesteÅ›my), który również przyczynił się scenariusz i zagra Connor Paolo noce z krwawych walkach błędnego krwiopijcy wokół uszu. Dyrektor jednak nie doprowadziło to czas Jim Mickle, ale Dan Berk i Robert Olsen, Twórca Za 2015 opublikowane Thriller „CiaÅ‚o“. Twój Stakelander, wiÄ™c oficjalny tytuÅ‚ sequel, ustawić kilka lat po oryginaÅ‚, ale znowu jest Martin, walcząc w tej trudnej rzeczywistości o przetrwanie. Wliczone sÄ… nowe twarze tym razem jako Abramsen (Podstawowych potrzeb czÅ‚owieka), AC Peterson (Strzelec), Bonnie Dennison (Pod), Kristina Hughes (Zielona rzeka) Steven Williams (Nadprzyrodzony). UdziaÅ‚ kanaÅ‚u Syfy Stakelander wkrótce obchodzić jak Syfy Original Premiere.

Teren Stake: Krwawy horror hit dostaje sequel