ZNAK FIRMOWY WYDAWCY

 

Informacje na temat Autor i jak ci siÄ™ z nim ŁĄCZNOŚĆ może wystąpić.

Zrzeczenie siÄ™
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, DOKŁADNOŚĆ, aktualność, Niezawodność i kompletność informacji. Roszczenia wobec autora do materiału i nieistotne, wynikajÄ…cy z dostÄ™pu do lub korzystania. Niestosowanie opublikowanych informacji, poprzez nadużycia wad połączeń lub technicznych, sÄ… wyÅ‚Ä…czone. Wszystkie oferty sÄ…. Autor zastrzega sobie prawo, do zmiany części lub całej oferty bez uprzedzenia, suplement, lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Odpowiedzialność za linki
Referencje i linki do stron internetowych osób trzecich sÄ… poza naszym obszarem odpowiedzialnoÅ›ci. Odrzuciła żadnej odpowiedzialności za takie strony. DostÄ™p i korzystanie z takich stron jest na wÅ‚asne ryzyko użytkownika.

Copyrights
Ten blog jest na licencji WTFPL licencja:

Robić to, co ty kurwa CHCĘ PUBLICZNYCH warunki licencji na kopiowanie, Rozpowszechniania i modyfikowania
0. Po prostu robić to, co ty kurwa CHCĘ.

Brak ostrzeżenia bez uprzedniego kontaktu
JeÅ›li zawartość lub konstrukcja tej witryny narusza praw osób trzecich lub przepisów ustawowych, Prosimy o poinformowanie nas, bez nuty kosztów. Słusznie skarżył fragmenty są natychmiast usuwane, tak, że udziaÅ‚ adwokata nie jest wymagana. Wszystkie oferty bez uprzedniego kosztów kontaktowych, jesteśmy całkowicie odrzucić i u. PaÅ„stwo. ZÅ‚ożyć powództwo wzajemne za naruszenie wymienionych przepisów.

Polityka prywatności
Uwzględniając art 13 Swiss Konstytucja i przepisy dotyczÄ…ce ochrony danych Federal (Ustawa o ochronie danych, DSG) każdy ma prawo do prywatności i do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem ich danych osobowych. Przestrzegamy tych przepisów. Dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i nie są sprzedawane osobom trzecim ani nie ujawniono. W ścisłej współpracy z naszym dostawcą usług hostingowych, staramy, baz danych, jak również możliwe przed nieautoryzowanym dostępem, Straty, niewłaściwego użycia lub fałszowanie. Po uzyskaniu dostÄ™pu do naszych stron internetowych, nastÄ™pujÄ…ce dane przechowywane sÄ… w plikach dziennika: Adres IP, DATA, Pora dnia, Żądanie przeglÄ…darki i allg. Przekazywane do systemu operacyjnego odpowiednio. PrzeglÄ…darka. Dane zużycie tworzy podstawę dla statystycznych, anonimowe oceny, tak, że trendy można zaobserwować, aby umożliwić nam poprawić w związku z naszych usług.

środki bezpieczeństwa
Spotykamy się w zależności od rodzaju. 32 DSGVO z uwzględnieniem stanu techniki, koszt wdrożenia i typ, zakres, okoliczności i cele przetwarzania i różne prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilenia zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ryzyka.
Wśród środków obejmują w szczególności zapewnienie o poufności, Integralność i dostępność danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, jak również dostęp do odpowiednich, polecenie, śmierć, zapewnienia dostępności i separację. Ponadto stworzyliśmy procedury, postrzeganie praw poszkodowanych, wymazywanie danych i reakcja na dane zagrożenie. Bierzemy również pod uwagę ochronę danych osobowych na etapie projektowania, lub. Wybór sprzętu, Oprogramowanie i procedury, zgodnie z zasadą ochrony danych przez urządzenia projektowania i przez ustawień prywatności w obsłudze (Sztuka. 25 DSGVO).

Hosting
Pomiary z nami do zakończenia usługi hostingowe są świadczenia następujących usług: infrastruktura- Platforma i usługi, wydajność obliczeniowa, usługi magazynowania i bazy danych, służby bezpieczeństwa i konserwacji technicznych, że używamy do celów funkcjonowania niniejszej oferty online.
Tutaj przetwarzamy, lub. nasze dane dostawcy hostingu inwentaryzacji, kontakt, dane zawartość, dane zamówienia, dane użytkowe, meta- i transmisji danych klientów, Perspektywy i zwiedzający według tej oferty online w oparciu o nasze uzasadnionych interesów w sposób skuteczny i bezpieczny postanowień niniejszej oferty online. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. f DSGVO i.V.m. Sztuka. 28 DSGVO (Zakończenie umowy o przetworzenie robocze).

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika
my, lub. Nasz dostawca hostingu, wznosi się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 abs. 1 Å›wieci. F. Dane DSGVO na każdym dostępu do serwera, w którym ta usługa jest (tzw plików dziennika serwera). Aby uzyskać dostęp do danych zawiera nazwę pobranego stronie, plik, Data i czas rozmowy, ilość danych przesyłanych, Powiadomienie o pomyślnym pobierania, typ przeglądarki wraz z wersją, systemu operacyjnego użytkownika, Polecający URL (poprzednio odwiedzanej witryny), adres IP i dostawca zainteresowanie.
Informacje dziennika pliku ze względów bezpieczeństwa (na przykÅ‚ad. kształcić nadużycie- lub oszustwo) na maksymalny okres 7 Dni przechowywane, a następnie usunięte. Dane, jako dowody konieczne jest dalsze ich przechowywanie, do ostatecznego wyjaśnienia odpowiednich wypadku wyłączone z delecją.

Ciasteczka i sprzeciw na bezpośrednich usług pocztowych
JAKO „Ciastka“ nazywane są małymi plikami, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W ciągu ciasteczka różne dane mogą być przechowywane. Pliki cookie są wykorzystywane przede wszystkim, informacja dla użytkownika (lub. urządzenie, na którym jest zapisany plik cookie) podczas przechowywania lub nawet po wizycie w żadnej rezerwy. Jako tymczasowe pliki cookie, lub. „session-cookies” Odra „transiente Cookies”, Cookies są określane, który ma być usunięty, gdy użytkownik pozostawia oferty online i zamyka swoją przeglądarkę. W takim cookie może np. zostanie zapisana zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub statusu logowania. Jako „trwałe” lub „trwały“ Cookies są określane, pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Tak więc, na przykład. status logowania zostaną zapisane, gdy użytkownicy odwiedzają te po kilku dniach. Podobnie, interesy użytkowników mogą być przechowywane w taki cookie, wykorzystywane do celów pomiarowych publiczność i marketingowych. JAKO „Po trzecie-Party-Cookie“ Cookies są określane, druga strona jako osoby odpowiedzialnej, działających oferty online, być oferowane (inaczej, jeśli to tylko ciasteczka mówimy „First-Party Cookies“).
Możemy korzystać z tymczasowych i stałych ciasteczek i wyjaśnić tutaj na naszej polityki prywatności na.
Jeśli użytkownik nie chce, że pliki cookie są zapisywane na komputerze, są proszeni, aby wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych przeglądarce. Zapisane pliki cookie mogą być usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarce. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej stronie.
Ogólny sprzeciw wobec stosowania cookies wykorzystywane do celów marketingu online może być w różnych usług, szczególnie w przypadku śledzenia, po stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub strona UE http://www.youronlinechoices.com/ wytłumaczyć. Ponadto, aby osiągnąć przechowywania cookies za pomocą którego wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiÄ™tać,, że wtedy, jeśli wszystkie cechy tej st