ZNAK FIRMOWY WYDAWCY

 

Informacje na temat Autor i jak ci siÄ™ z nim ŁĄCZNOŚĆ może wystąpić.

Zrzeczenie siÄ™
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, DOKŁADNOŚĆ, aktualność, Niezawodność i kompletność informacji. Roszczenia wobec autora do materiału i nieistotne, wynikajÄ…cy z dostÄ™pu do lub korzystania. Niestosowanie opublikowanych informacji, poprzez nadużycia wad połączeń lub technicznych, sÄ… wyÅ‚Ä…czone. Wszystkie oferty sÄ…. Autor zastrzega sobie prawo, do zmiany części lub całej oferty bez uprzedzenia, suplement, lub zaprzestania publikacji czasowo lub na stałe.

Odpowiedzialność za linki
Referencje i linki do stron internetowych osób trzecich sÄ… poza naszym obszarem odpowiedzialnoÅ›ci. Odrzuciła żadnej odpowiedzialności za takie strony. DostÄ™p i korzystanie z takich stron jest na wÅ‚asne ryzyko użytkownika.

Copyrights
Ten blog jest na licencji WTFPL licencja:

Robić to, co ty kurwa CHCĘ PUBLICZNYCH warunki licencji na kopiowanie, Rozpowszechniania i modyfikowania
0. Po prostu robić to, co ty kurwa CHCĘ.

Brak ostrzeżenia bez uprzedniego kontaktu
JeÅ›li zawartość lub konstrukcja tej witryny narusza praw osób trzecich lub przepisów ustawowych, Prosimy o poinformowanie nas, bez nuty kosztów. Słusznie skarżył fragmenty są natychmiast usuwane, tak, że udziaÅ‚ adwokata nie jest wymagana. Wszystkie oferty bez uprzedniego kosztów kontaktowych, jesteśmy całkowicie odrzucić i u. PaÅ„stwo. ZÅ‚ożyć powództwo wzajemne za naruszenie wymienionych przepisów.

Polityka prywatności
Uwzględniając art 13 Swiss Konstytucja i przepisy dotyczÄ…ce ochrony danych Federal (Ustawa o ochronie danych, DSG) każdy ma prawo do prywatności i do ochrony przed niewłaściwym wykorzystaniem ich danych osobowych. Przestrzegamy tych przepisów. Dane osobowe są traktowane jako ściśle poufne i nie są sprzedawane osobom trzecim ani nie ujawniono. W ścisłej współpracy z naszym dostawcą usług hostingowych, staramy, baz danych, jak również możliwe przed nieautoryzowanym dostępem, Straty, niewłaściwego użycia lub fałszowanie. Po uzyskaniu dostÄ™pu do naszych stron internetowych, nastÄ™pujÄ…ce dane przechowywane sÄ… w plikach dziennika: Adres IP, DATA, Pora dnia, Żądanie przeglÄ…darki i allg. Przekazywane do systemu operacyjnego odpowiednio. PrzeglÄ…darka. Dane zużycie tworzy podstawę dla statystycznych, anonimowe oceny, tak, że trendy można zaobserwować, aby umożliwić nam poprawić w związku z naszych usług.

środki bezpieczeństwa
Spotykamy się w zależności od rodzaju. 32 DSGVO z uwzględnieniem stanu techniki, koszt wdrożenia i typ, zakres, okoliczności i cele przetwarzania i różne prawdopodobieństwo wystąpienia i nasilenia zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony ryzyka.
Wśród środków obejmują w szczególności zapewnienie o poufności, Integralność i dostępność danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, jak również dostęp do odpowiednich, polecenie, śmierć, zapewnienia dostępności i separację. Ponadto stworzyliśmy procedury, postrzeganie praw poszkodowanych, wymazywanie danych i reakcja na dane zagrożenie. Bierzemy również pod uwagę ochronę danych osobowych na etapie projektowania, lub. Wybór sprzętu, Oprogramowanie i procedury, zgodnie z zasadą ochrony danych przez urządzenia projektowania i przez ustawień prywatności w obsłudze (Sztuka. 25 DSGVO).

Hosting
Pomiary z nami do zakończenia usługi hostingowe są świadczenia następujących usług: infrastruktura- Platforma i usługi, wydajność obliczeniowa, usługi magazynowania i bazy danych, służby bezpieczeństwa i konserwacji technicznych, że używamy do celów funkcjonowania niniejszej oferty online.
Tutaj przetwarzamy, lub. nasze dane dostawcy hostingu inwentaryzacji, kontakt, dane zawartość, dane zamówienia, dane użytkowe, meta- i transmisji danych klientów, Perspektywy i zwiedzający według tej oferty online w oparciu o nasze uzasadnionych interesów w sposób skuteczny i bezpieczny postanowień niniejszej oferty online. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. f DSGVO i.V.m. Sztuka. 28 DSGVO (Zakończenie umowy o przetworzenie robocze).

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika
my, lub. Nasz dostawca hostingu, wznosi się na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 abs. 1 Å›wieci. F. Dane DSGVO na każdym dostępu do serwera, w którym ta usługa jest (tzw plików dziennika serwera). Aby uzyskać dostęp do danych zawiera nazwę pobranego stronie, plik, Data i czas rozmowy, ilość danych przesyłanych, Powiadomienie o pomyślnym pobierania, typ przeglądarki wraz z wersją, systemu operacyjnego użytkownika, Polecający URL (poprzednio odwiedzanej witryny), adres IP i dostawca zainteresowanie.
Informacje dziennika pliku ze względów bezpieczeństwa (na przykÅ‚ad. kształcić nadużycie- lub oszustwo) na maksymalny okres 7 Dni przechowywane, a następnie usunięte. Dane, jako dowody konieczne jest dalsze ich przechowywanie, do ostatecznego wyjaśnienia odpowiednich wypadku wyłączone z delecją.

Ciasteczka i sprzeciw na bezpośrednich usług pocztowych
JAKO „Ciastka“ nazywane są małymi plikami, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W ciągu ciasteczka różne dane mogą być przechowywane. Pliki cookie są wykorzystywane przede wszystkim, informacja dla użytkownika (lub. urządzenie, na którym jest zapisany plik cookie) podczas przechowywania lub nawet po wizycie w żadnej rezerwy. Jako tymczasowe pliki cookie, lub. „session-cookies” Odra „transiente Cookies”, Cookies są określane, który ma być usunięty, gdy użytkownik pozostawia oferty online i zamyka swoją przeglądarkę. W takim cookie może np. zostanie zapisana zawartość koszyka zakupów w sklepie internetowym lub statusu logowania. Jako „trwałe” lub „trwały“ Cookies są określane, pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Tak więc, na przykład. status logowania zostaną zapisane, gdy użytkownicy odwiedzają te po kilku dniach. Podobnie, interesy użytkowników mogą być przechowywane w taki cookie, wykorzystywane do celów pomiarowych publiczność i marketingowych. JAKO „Po trzecie-Party-Cookie“ Cookies są określane, druga strona jako osoby odpowiedzialnej, działających oferty online, być oferowane (inaczej, jeśli to tylko ciasteczka mówimy „First-Party Cookies“).
Możemy korzystać z tymczasowych i stałych ciasteczek i wyjaśnić tutaj na naszej polityki prywatności na.
Jeśli użytkownik nie chce, że pliki cookie są zapisywane na komputerze, są proszeni, aby wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach systemowych przeglądarce. Zapisane pliki cookie mogą być usunięte w ustawieniach systemowych przeglądarce. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej stronie.
Ogólny sprzeciw wobec stosowania cookies wykorzystywane do celów marketingu online może być w różnych usług, szczególnie w przypadku śledzenia, po stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub strona UE http://www.youronlinechoices.com/ wytłumaczyć. Ponadto, aby osiągnąć przechowywania cookies za pomocą którego wyłączenie w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiÄ™tać,, że wtedy, jeśli wszystkie cechy tej stronie nie mogą być użyte.

praw osób
Masz prawo, wymagają potwierdzenia, czy dane odnoszące się do przetwarzania i przekazywania takich danych, jak również więcej informacji i kopii danych według typu. 15 DSGVO.
Mają odpowiednio. Sztuka. 16 DSGVO prawo, domagać się zakończenia danych dotyczących cię lub skorygowanie błędnych danych dotyczących Pana.
Mają zgodnie z Art. 17 prawo zapytać DSGVO, że dane zostaną usunięte natychmiast zaniepokojony, lub. Alternatywnie, zgodnie z Art. 18 DSGVO wymagać ograniczenie przetwarzania danych.
Użytkownik ma prawo do wglądu, że dane w pytaniu, zostały przekazane nam zgodnie z Art. 20 get DSGVO i popyt przekazany innej osobie odpowiedzialnej.
Oni również klejnot. Sztuka. 77 DSGVO prawo, złożyć skargę do właściwego organu nadzoru.

wycofanie
Masz prawo, udzielono zezwolenia na mocy. Sztuka. 7 abs. 3 unieważnić DSGVO ze skutkiem na przyszłość.

prawo
przyszłość przetwarzania danych można o was zgodnie z Art. 21 sprzeczne DSGVO każdej chwili. Sprzeciw może być wykonany na przetwarzanie w celach marketingowych, w szczególności.

Usuwanie danych
Przetwarzane dane jesteśmy w zależności od rodzaju. 17 A 18 DSGVO usunięte lub ograniczone w ich przetwarzaniu. Chyba że ustalono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, zapisane dane są usuwane, tak szybko, jak są one już wymagane zgodnie z ich przeznaczeniem i będzie powstrzymywać usunięcia żadnych wymagań prawnych retencyjne. Chyba że dane nie zostaną usunięte, ponieważ są one wymagane do innych celów zgodnych z prawem i, ich przetwarzanie jest ograniczone. to znaczy. dane są zablokowane i nie są przetwarzane na inne cele. Dotyczy to np. dla informacji, z handlu- muszą być przechowywane lub względów podatkowych.
Po wymogów prawnych w Niemczech, Przechowywanie odbywa się w szczególności na 10 Lat, zgodnie z §§ 147 abs. 1 TO, 257 abs. 1 Nr. 1 A 4, abs. 4 HGB (książki, dokumentacja, raporty zarządcze, dokumenty księgowe, ksiąg handlowych, opodatkowania odpowiednich dokumentów, itd.) A 6 Lat, zgodnie z § 257 abs. 1 Nr. 2 A 3, abs. 4 HGB (listów handlowych).
Zgodnie z przepisami prawnymi w Austrii przechowywania występuje w szczególności w przypadku 7 J zgodnie z § 132 abs. 1 JAK (zapisy księgowe, Wpływy / faktur, zawartość, dowód, papiery biznesu, Zestawienie dochodów i wydatków, itd.), dla 22 Lat związane z ziemi i dla 10 Lat do dokumentów odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną, telekomunikacja, transmitowanie- i usługi telewizyjne, które są dostarczane do osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE oraz w mini one stop shop (MECH) Zastrzeżenia.

Kommentarabonnements
Następca komentarze mogą przez użytkowników energii za ich zgodą. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. DSGVO subskrybować. Użytkownicy otrzymują wiadomość z potwierdzeniem, sprawdzić, czy są one właściciel wpisany adres e-mail. Użytkownicy mogą zrezygnować z systemem subskrypcji glosa w każdej chwili. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie zawierać odniesienia do możliwości odstawienia. W celu udowodnienia zgody użytkowników, możemy zaoszczędzić czas stosowania, wraz z adresem IP użytkowników i usunąć tę informację, gdy użytkownik loguje się na Abonament.
Można anulować odbiór naszych ABonnemenets każdej porze, to znaczy. Ich zgoda odwołane. Możemy zaoszczędzić rozładowanego adresy e-mail do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów zanim je usunąć, udowodnić uprzednio zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczony do celów ewentualnej obrony tytułu. Indywidualny wniosek o cofnięcie w dowolnej chwili, jeśli były istnienie zgody w tym samym czasie jest potwierdzony.

Akismet antyspamowych skanowanie
Nasza oferta online korzysta z usługi „Akismet”, z Automattic Inc., 60 29Ulica th #343, San Francisco, jak 94110, USA, jest oferowany. Stosowanie jest na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 abs. 1 Å›wieci. F) DSGVO. Z pomocą tych uwag usług prawdziwych ludzi z spam komentarze są zróżnicowane. W tym celu wszystkie informacje komentarz jest wysyłany do serwera w USA, gdzie są analizowane i przechowywane dla celów porównawczych na cztery dni. Jeśli komentarz został zaklasyfikowany jako spam, dane są przechowywane poza tym czasie. Informacja ta zawiera nazwę wprowadzoną, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, referrer, Informacje na temat używanej przeglądarki i systemu komputerowego i momencie wejścia.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania danych przez Akismet można znaleźć w ogłoszeniach o prywatność Automattic: https://automattic.com/privacy/.
Użytkownicy mogą korzystać pseudonimów, czy bez wprowadzania nazwy lub adresu e-mail. Można zapobiec przenoszeniu danych całkowicie, przez nie skorzystać z naszego systemu komentarz. To byłby wstyd, ale niestety nie widzimy inne alternatywy, jak działa skutecznie.

Zdjęcia profilowe odpytywania na Gravatar
Ustawiamy Gravatar usług Automattic Inc. ramach naszej obecności w sieci, szczególnie w Blogu, 60 29Ulica th #343, San Francisco, jak 94110, USA, JEDEN.
Gravatar jest usługą, w którym można zarejestrować użytkowników i przechowywać zdjęcia profilowe i adresy e-mail. Gdy użytkownicy z danego adresu e-mail w obecności innych internetowych (zwłaszcza w blogach) zostawić posty lub komentarze, mogą być wyświetlane obok słupków lub komentarze zdjęcia ich profilu. W tym celu data zgłoszone przez użytkowników adres e-mail jest Gravatar do przeglądu, czy profil jest zapisany na nim, przesyłane w formie zaszyfrowanej. Jest jedynym celem przeniesienia na adres e-mail i jest używany do innych celów, ale potem usunięty.
Zastosowanie Gravatar dokonane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu Art. 6 abs. 1 Å›wieci. F) DSGVO, my użyciu Gravatar posta- i pisarze komentarz zapewnić możliwość personalizacji swoich postów ze zdjęciem profilowym.
Wyświetlając obrazy Gravatar przynosi adres IP doświadczenia użytkownika w, jest to niezbędne do komunikacji pomiędzy przeglądarką i usługi online. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Gravatar znaleźć w polityce prywatności Automattic: https://automattic.com/privacy/.
Jeśli użytkownik nie chce, że powiązany z Twoim adresem e-mail na Gravatar Avatar w pojawiać komentarze, Należy użyć adresu e-mail, aby komentować, który nie osadza się Gravatar. Mamy również podkreślić, możliwe jest również użycie anonimowy lub nie adres e-mail, Jeśli użytkownik nie chce, że jeden adres e-mail na Gravatar się kończy. Użytkownicy mogą zapobiec przenoszeniu danych całkowicie, przez nie skorzystać z naszego systemu komentarz.

kontaktowanie
Kontaktując się z nami (na przykÅ‚ad. w kontakcie, E-Mail, Telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych) informacje użytkownikowi edytować wniosek kontaktowy, a jej przebieg jest gem. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. B) DSGVO przetwarzane. Informacje użytkownik może w systemie zarządzania relacjami z klientem („system CRM“) przechowywane lub porównywalne Organizacja żądania.
Usuwamy prośby, pod warunkiem, że są one nie są już potrzebne. Przeanalizujemy konieczność co dwa lata; Ponadto, zastosowanie archiwizacji obowiązki prawne.

Newsletter
Z następującymi informacjami, będziemy Was informować o zawartości naszego biuletynu, a także rejestracji, przesyłka- i statystyczne metody oceny, jak również swoje prawa odwołania do. Zapisując się do newslettera, Zgadzasz się z recepcji i metody opisane zgadzają.
Treść biuletynu: Wysyłamy newslettery, E-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami na reklamę (nastÄ™pujÄ…cy „Newsletter“) tylko za zgodą usługobiorcy lub zgody prawnego. jego zawartość jest parafraz chyba specjalnie jako część subskrypcji newslettera, są one istotne dla zgody użytkownika. Ponadto, nasz biuletyn zawierający informacje na temat naszych usług i nas.
Double opt-in i rejestrowania: Rejestracja do newslettera odbywa się w tak zwanym. Double-opt-in-Verfahren. to znaczy. Otrzymasz po rejestracji email, gdzie użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, więc nikt nie może się zalogować z adresami e-mail zagranicznych. Zapisy na biuletyn jesteś zalogowany, udowodnić procesu rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie poświadczeń- oraz datę potwierdzenia, oraz adres IP. Podobnie, zmiany danych przechowywanych przez dostawców usług danych wysyłka jest zalogowany.
listy uwierzytelniające: Aby zarejestrować się do newslettera, to wystarczy, jeśli podasz swój adres e-mail. Opcjonalnie proszę zostawić swoje nazwisko, cytowany w biuletynie dla osobistego podejścia uniwersalnego.
Biuletyn i pomiar sukcesu dołączonym do niego dokonane na podstawie zgody odbiorcy gem. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. NA, Sztuka. 7 DSGVO i.V.m § 7 abs. 2 Nr. 3 UWG lub. klejnot na podstawie upoważnienia ustawowego. § 7 abs. 3 UWG.
Rejestrowanie procedury rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów gem. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. f DSGVO. Nasze zainteresowanie jest skierowane do zastosowania Biuletyn obsłudze i bezpieczny system, jest zarówno nasze interesy biznesu jest, jak również odpowiada oczekiwaniom użytkowników, a także pozwala nam dowód zgody.
Zakończenie / Odwołanie – Można anulować odbiór newslettera w każdej chwili, to znaczy. Ich zgoda odwołane. Link do rezygnacji z biuletynu można znaleźć na końcu każdego biuletynu. Możemy zaoszczędzić rozładowanego adresy e-mail do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów zanim je usunąć, udowodnić uprzednio zgodę. Przetwarzanie tych danych jest ograniczony do celów ewentualnej obrony tytułu. Indywidualny wniosek o cofnięcie w dowolnej chwili, jeśli były istnienie zgody w tym samym czasie jest potwierdzony.

Newsletter – MailChimp
Wysyłkę newslettera za pomocą załadowcy „MailChimp“, platforma dostarczania biuletynu od nas sprzedawca Rocket Science Grupy, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Polityka prywatności załadowcy można obejrzeć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp jest certyfikowany w ramach umów prywatności tarcza, zapewniając w ten sposób gwarancję, zgodne z europejską ochroną danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Usługa przewozowa jest klejnot na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Sztuka. 6 abs. 1 Å›wieci. f DSGVO i umowy o przetworzenie robocze według. Sztuka. 28 abs. 3 s. 1 DSGVO używany.
Usługa wysyłkowy, odbiornik danych w formie anonimowej, to znaczy. bez przypisanie do użytkownika, używać w celu optymalizacji lub poprawić swoje usługi, na przykÅ‚ad. używać do optymalizacji technicznej transportu i prezentacji biuletynu, lub dla celów statystycznych. Jednakże usługodawca przesyłka nie wykorzystuje dane naszych odbiorców newslettera, do tego, aby napisać samemu lub przekazać dane osobom trzecim.

Newsletter – Mierzenie sukcesu
Biuletyny zawierają tak zwane. „web-Beacon“, to znaczy. Plik pikseli szerokości, otwarcie newslettera z naszego serwera, lub. chyba że używamy usługę transportową, są pobierane z serwera. W ramach tego pobierania są pierwsze informacje techniczne, jak informacje o przeglądarce i systemie, gromadzone, a także adres IP i czas połączenia.
Ta informacja jest dla poprawy technicznej usług opartych na danych technicznych lub grup docelowych i ich nawyków czytania, w którym miejsca odpytywania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czas dostępu używany. Wśród badań statystycznych obejmuje również określenia, czy newslettery są otwarte, gdy są one otwarte, a które są klikane linki. Ta informacja może być rzeczywiście związana z każdym odbiorców newslettera z przyczyn technicznych. Jednak to nie jest nasze pragnienie, JESZCZE, jeśli używany, że usługodawcy wysyłka, obserwować poszczególnych użytkowników. Oceny służyć nam wiele więcej, wysłać do uznania nawyki czytelnicze naszych użytkowników i do