Beyin Lanet! Bir dangalak Türü ne anlama geliyor Lütfen? 15 Saniye durumu kontrol, daha sonra 26 Rubik Küpü saniye çözmek için en iyi parmak tekniği ile! Zaten izleyerek bir beyin hata var…

Video Küçük
Solve Rubik's cube in 20 seconds with eyes closed (Photographic memory)