ArkadaÅŸlar, bahar geliyor, Bu nedenle burada son bir kez Kar-Içerik. Görmek ilginç, kimse platformu kaçar ve yerine akıllı kınından çıkmış gibi…

çiviler