…Bazı yoğun konuşmalar dışında bunun gelip. Çok ilginç bir deney.

çiviler