Bize güzel bir video kompozisyon Fandor derlenmiş:

Film teorisyeni Robin Wood'un seminal denemesi "İdeoloji, Tür, Auteur "eleştirilere her şeyi kapsayan bir yaklaşımı savunmaktadır. makalede, Ahşap Cahiers du Cinema ve Andrew Sarris Fransız Yeni Dalga eleştirilere önem sayesinde kazandığı 1970'ler auteur kuramının egemen teorik kamplarında herhangi onun metodolojik bayrağını dikmek reddediyor; Film türlerin yakın analizi (özellikle Batı); Hollywood ideolojisini çözme yolunda Marksist dönüş filmleri-ve eleştirmenleri teşvik etmek "muhalif çeker hayatta olma, gerginlikler, aynı anda her üç kuram iç içe yoluyla bir sanat eseri anlamaya çalışarak kişinin dünya ".

Video Küçük
Film Amerikan Rüyası