DBD: Heroes Of Blood – Týr

ArkadaÅŸlar, Burada ilk ÅŸarkı „Blood Of Heroes“ yeni albümden „Amazon“ von Týr. Albümünde yayınlandı 13. Eylül…

çiviler
Týr "Heroes Of Blood" (RESMÄ°)