DBD: Ruh Shards – Narvik

Eğer black metal Bugün „Narvik“ parça ile „Ruh Shards“ Albümden „“Apotheosis için Yükseliş“, erken hangi 2016 yayımlanmak üzere…

Video Küçük
NARVIK - "Geist zu Scherben"