Günün Alıntı

Günün Alıntı

İlk medeniyetin çöküşü vardı: anarşi, soykırım, açlık. Then when it seemed things couldn't get any worse, Biz veba var. the ...
Bana her şeyi ver ➔