„Supervenus“ ve güzellik hakim ideallerini - Frédéric Doazan bir Venüs modern vizyonunu gösterir. Ne ortalama kadın yapar? Artikel Anatomi-Kitap bize gösterir. Ve ne Kadınlar arasından, Bize güzellik ideali dergilerde her gün ve Reklam karşılaşma? En azından ortalama kadın gibi değil - biraz orada yardım edilmelidir…

ARVE Hata: oEmbed Çağrı Başarısız