Was ich schon durmadan gesagt habe, Profesör X oldukça perçin olduğunu. Ve bir şey için X-Men açar? Bu çok,, çok üzgün…

Video Küçük
Professor X is a Wimp - Supercut