Piksel bir dans gösterisi 11 sanal-işitsel Çevre Çalıştayı içinde Dansçılar. yanılsama kombine enerji ve Şiir üzerine bir çalışma, Nesir ve teknik performans, Hip-Hop ve sirk.

çiviler
Pixel - özler