Havai fiÅŸek bakmak için iki yolu vardır… uçan nehir kıyısında ayakta veya!

çiviler
HONG KONG FIREWORKS 2015 - Filmed with a Drone [Takım Blacksheep]