„Mikroplu“ bir kısa film, Bir veba hareket ederek, Londra'da tüm insanlar yok. Aslında, bir dijital manipülasyon sunumudur, hangi sadece insanların fotoğrafları kaybolur yapar. Bir In Yapma-Artikel Of Bize Claire ve Maxime anlatmak için, kim film yaptı, Bu teknikle ilgili daha fazla. Für grosse Filmproduktionen sperren sie durmadan ganze Strassenzüge ab

Video Küçük
Miasmatic -short film-