Veya sadece eylem ve tepki. Eylemlere garip reaksiyonları ile bir kısa film. Terri Zamanında filmiyle gerçeküstü bir yol gider, burada O, örneğin,… veya… Halatlar, belki bu daha iyi kendini bak. Dahi, kavram nispeten açık olup olmadığını, işlemlerden Reaksiyon henüz durmadan Yine çok şaşırtıcı. Ve garip! Ve harika!

Video Küçük
Input/Output