Cadılar bayramı hala bazı bilimsel vardır kesinlikle bitti ve: Royal Institution bir 200 Londra'da merkezi ile Yıl derneÄŸi, die durch Bildungsveranstaltungen die Menschen der Welt der Wissenschaft näher bringen will. bizim için haben sie Kürbisse mit Thermit gefüllt und explodieren lassen:

It wouldn’t be Halloween without some exploding pumpkins. In the top jack-o’-lantern, demir oksit ve alüminyum tozu muhteÅŸem etkisine tepki. Bir kez bir magnezyum ÅŸeridi ile yola, Hangi reaksiyon baÅŸladı almak için yeterli ısı saÄŸlar, Ãœst kabak içindeki sıcaklığı yaklaşık yükselir 2000 santigrat derece. Bu sıcaklıkta,, Demir erir ve yangın yaÄŸmurda dışarı boca edilir, ve erimiÅŸ bir nehir gibi akar Maden AÅŸağıdaki fakir kafasına. Bu ikinci kabak silah pamuk yola fazlasıyla yeterli oluyor, hangi saÄŸlıklı ateÅŸ topu haline patlamaları.

çiviler