Heute für euch einen SuperCut Her James Bond gadget, Bu ÅŸimdiye kadar gösterilmiÅŸtir. Gelen daha 23 Had Filmler 007 die aussergewöhnlichsten Geräte, iÅŸine etrafında yerleÅŸmek. Oft sind die Geräte verborgen, um wie gewöhnliche, alltägliche Gegenstände zu wirken, ama hepsi inanılmaz teknoloji harikası olan iç. AÅŸağıda Video Burger Kurgu tüm filmler geçer ve bize her özel gadget gösterir, Bond iÅŸ yerinde kullanılan ve tüm 193 EÅŸsiz makineleri…

çiviler