önce aşağıdaki TV raporunda 20 Yıl İnternet'te konuşmak-Alışveriş, Video-On-Demand ve bant genişliği problemleri. Merkezleri işareti tahmin, veya? Videonun yarısından itibaren, o zaman daha gider Politika, Altyapı ve kısa süreli „bilgi süper otoyol“ stratejileri, ama videonun başında gerçek tablolar önce sadece bu yüzden patlama. -Den itibaren 03:35 hala sadece Youtube / Netflix / Başbakan / İzle Hiç vb fantasizes getirdi.

Video Küçük