Suçlayan kimse tek bir yeni marka koymak „Sıkıntı“ önünde. Sen gelecek albümde parça dinleyebilirsiniz „Forlorn Divide“, Hangi 11. Mart görünür. şekel daha önce açık bir ilerici ve karmaşık uyum ile bant gösterir…