Hamburger içecek şirketi bir örnek yabancı düşmanlığına karşı ve hoşgörüyü teşvik etmek setleri: „farklı olan dış. hepsi aynı İçinde. dünyadaki insanlara başvurmaları gerekmektedir Ne, Zaten Cola kuruyor“, Web sitesinde denilen. satılan her şişe burada birlikte „Kiron„, Mülteciler için online üniversite, destekler. kurulmuş ALİ COLA aydin umutlu. İnternet görülebilir nasıl, kendisi yayınlanması ile tablolar Thilo Sarrazin üzerinde hamburger vardı „Almanya kendini feshediyor“ çok rahatsız - göçmen kökenli insanların entegre az zeki ve zor - umutlu olduğunu kurulması ile „ALİ COLA“ yabancı düşmanlığına karşı tavır yapmak istedim. Şirket bu nedenle bir sosyo-politik mesajlı bir şirket olarak baştan kendisini gördüm.