Donna Stevens har Barn fotograferad framför TV. Porträtten visar de tomma ögon barnen, som ser ut som om hypnotiserad i telly. För barnen det ligger 3 4-åring från trakten av Donna, när hon bodde i Brooklyn.

Zombie Kids: Hypnotiserade look barn från TV