„Jag är redo, att möta min Skapare. Om min Maker är så klar, att låta detta möte gå igenom, är en annan frÃ¥ga.“

Winston Churchill