En idiot är en idiot. Två idioter två idioter. Tio tusen idioter är ett politiskt parti.

En idiot är en idiot. Två idioter två idioter. Tio tusen idioter är ett politiskt parti.

Franz Kafka, 1883 – 1924, Tyskspråkiga författare