Ingen människa väljer det onda eftersom det är ont; han bara misstag det för lycka, det goda han söker.
Mary Shelley, 1797 – 1851, Brittisk författare

Mary Shelley