Patriotism är den sista fristaden av skurkar.

Samuel Johnson, 1709 – 1784, Engelska lärd, LEXIKOGRAF, Writer, Poet och kritiker