…där du går igen, men med kraft till växterna…

Yeah und wieder ist Montag