Här är en något äldre Erklärbär-Video för Barn och objektet har, för att bli en klassisk. Historien om Willy, den lilla spermier. Willy är inte så bra på matte, men kan simma bra. Lief så i KiKa och även i programmet med musen…

video Miniatyr
KiKa erklärt wie Kinder entstehen (Wohin will Willi)