Jesse Gud och land! Uppenbarligen finns det inte längre Zottel, för detta är hunden „Willy Berätta“ Måste. Politporn första klass! Nyss hemkommen från en månads leverans av WTFs konsumeras…

video Miniatyr
SVP Freiheitssong (Om e Willy ish, ish ou e Wag)