Arika Okrent är några svar, beskriver mycket intressant, hur språket reglera har en inverkan på den skriftliga representationen av ljud, som faktiskt låter likadant över hela världen.

naglar