Vad du inte vill, att göra med dig, das füg auch keinem andern zu! sa min mormor fortfarande. Eller helt enkelt, ta människor som de är, Det finns ingen „andra“…

Hur ska vi behandla varandra?