Kära damer, Du måste vara stark nu. För en råtta, verkar det vara lättare, att komma igenom din toalett än väntat…

video Miniatyr
See How Easily a Rat Can Wriggle Up Your Toilet | National Geographic