Sehr schön auf den Punkt gebracht

hur det känns, under morgonen pendla
(Via För mycket Awful Comics)