Hur hög standard med Internet-troll förbikopplingar, visar oss Kevin Smith, vars dotter Harley Quinn Smith wegen ihrer Rolle in Smith’s Film „yoga Hosers“ är pÃ¥slagen: