Utan distorsion ljud gitarriff något annat… Så om med distorsion är metall… skulle utan distorsion vara ‚trä'?

video Miniatyr
Metal Songs without Distortion