Well vänner, könnt ihr sagen, eftersom luften kommer in kuddar av filmen? Nej? DÃ¥ kan du släpper igenom följande Video upplysa… ;)

naglar
Luftpolsterfolie-OWL-Industriefilm.mov