Well vänner, kan man säga, eftersom luften kommer in kuddar av filmen? Nej? Då kan du släpper igenom följande Video upplysa… ;)

video Miniatyr
Luftpolsterfolie-OWL-Industriefilm.mov