The Sound of Nintendo, Commodore, Amiga och Co är en kult. Den äldre bland er kanske minns den bestämmer: Det fanns en tid, da klang Musik i datorspel väldigt olika från dag. Ofta kan du redan känner igen ljudet, spelade vilken enhet. Och det var på grund av ljudchip, Commodore 64, Nintendo NES, IBM PC, eller Apple II tilldelas sina karaktäristiska ljud. Den 8-Bit-Guy visar oss i sin Video de tre olika epoker av dator musik, den inbyggda högtalaren, FM syntes och PCM-sampel. Dessa kommer att förklaras varför 8-bitars musik låter så, hur de bara låter.

video Miniatyr
How Oldschool Sound/Music worked