Nyligen i Tovarnik Kroatien. Den enda verkligt meningsfull användning av en gränsstängslet….