om Barn vill spela, vill spela det, eftersom den koreanska konflikten måste vänta. Det var krig även kollegor från BBC News att känna, medan de genomföra en intervju med Politik professor Robert Kelly vid University of Busan (ville). I framtiden kommer Kelly avsluta sin studie förmodligen…

naglar