Propagandan video av roboten företaget Omron är frågan, Automation gör människor lyckligare om. Med en extremt hotfulla Pin-pong-Robot, Om man försöker svara på frågan. Tekniskt sett är det ganska imponerande och filosofiskt, är givetvis intressant fråga, hur automation förbättrar levnadsförhållandena. Speciellt vid första men mestadels folk ogillas och att nyttan är mycket senare och särskilt mycket indirekt igenkännbar. Men roboten måste vara riktigt så hotande lutad över bordet? Var, när han av misstag innehar den ena eller andra djur för en pingisboll och så roboten apokalyps triggers?

video Miniatyr
Can automation make people happy? Pure Possibility