Den armeniska konstnären Davit Gyumishyan i hans projekt “Gissa Band / Musiker” omtolkas populära musiker och band visuella. Hans minimalistiska illustrationer inkluderar artister och förbud från genrer Jazz, Blues och rock. Upplösningen visas ovan och ändå lätt att gissa sig till illustrationer plats efter bilderna…


I, men görs riktigt bra, eller?