En mycket avslöjande Video av MinuteEarth visar oss, att fattiga platser är mer varierande…

video Miniatyr
Why Poor Places Are More Diverse