Lance Sidan har pågått i Hawaii med Kilauea vulkanen på tyg fyllning och presenterar oss här denna apokalyptiska och som vackra bilder. Så jag har aldrig sett en vulkan.

The Fire Inom en visceral, konstnärlig studie om den stora ön Hawaii hyperaktiva Kilauea vulkan. Jag är född och uppvuxen på ön och hela mitt liv fram till förra året hade jag inte haft möjlighet att komma ansikte mot ansikte med sin otroliga närvaro.

Många i Hawaii hänvisar till lava som "Pele", Hawaiian gudinnan av brand. Efter våra otroliga erfarenheter vulkanen är det inte svårt att se varför så många öbor till denna dag se henne som en levande andas sak. Jag ville fånga hennes skönhet och mystik samt hennes ofattbara kraften på bästa sätt som jag visste hur. Jag ville bara se det gör vad den gör. Jag ryggat någon mänsklig interaktion och vände kamerorna till den brinnande blod av jorden.

This six and a half minute film is my best attempt at capturing what it felt like to witness molten rock slowly burning down a dense wet rainforest or to peer into a six-hundred-foot-wide lava lake at Kilauea’s summit crater. Jag har aldrig varit någon annanstans på planeten som krävde så mycket respekt och medvetenhet för den naturliga miljön runt omkring mig. Hennes oväntade skönhet och oroande känsla av fara var ingenting mindre ödmjuka och lagt så mycket i perspektiv. Kilauea verkligen gjorde byta mitt liv.

video Miniatyr
Kilauea - The Fire Inom