Det skulle antagligen hända mig.

video Miniatyr
Expectations vs Reality --- BSR super slide