Regeringen i den svenska huvudstaden Stockholm varnade nyligen mot Smombies på gatorna. För er, som har inte märkt en sak „Smombie“ är, laut dem Langenscheidt Publishing, de ungdomar som stirrar på en smartphone och därmed bortse från händelserna runt dem. En klart fall för Sverige, en ung man stirrar hans smartphone, snarare än att se till Street, är vektor till ett piktogram. Ordnung muss sein.

Akta Smombies!
(via Sveriges Radio)