Happy City Lab har „Turn Me ON“ ein Street Art-Projekt am Start, där förbipasserande kan kasta på väggarna i deras stad genom jätte projektioner switch, företrädesvis ögon- och mun. Det hela kan bokas för din egen stad.

Uppförstorade brytare på gathörn.
Förbipasserande - främlingar och grannar - förvirrade, komma och tryck på strömbrytaren.
Giant ögon och munnar visas på byggnader, transformerade och levande under en minut, innan de försvinner ändå lämnar ett outplånligt bild i ens sinne.
Monumental gatukonst och stads förvandling, Turn Me ON finns att turnera i din stad.

video Miniatyr
Turn Me ON