För att matcha den nuvarande Franska öppna i Paris, scheint sich gerade Tränengas-Tennis bei den Demos gegen neue Sozial- att etablera och arbetsrätt i Frankrike…