Är något radikalt, men effektivt… ;)

Lösningen: eller hur försummar rätter
(Via NHOJ Serier)