Ein schön aussehender und oft preisgekrönter Kurzfilm von Eric Law Anderson über im All schwebende Wesen, die uns über die Entstehung von Planeten aufklären. Sie bauen sie nämlich. Och en av dessa planeter Bauer är den lilla Lufo, av hans unga 14 Trillion Ã¥r är fortfarande ett litet barn i intergalaktiska familjen. Als Lufo eines Tages anfängt, inte göra, vad, Följ förödande konsekvenser. i själva verket för oss

naglar