Fandor oss en trevlig videoessä sammanställs:

Filmteoretikern Robin Wood essä "Ideologi, Kind, Auteur "förespråkar en allomfattande strategi för kritik. I uppsatsen, Trä vägrar att plantera sin metod flagga i någon av de rådande teoretiska läger i 1970-the auteur teori som vunnit ryktbarhet tack vare franska New Wave kritiker på Cahiers du Cinema och Andrew Sarris; noggrann analys av filmgenrer (särskilt den västra); och den marxistiska sväng mot avkodning ideologi Hollywoodfilmer, och uppmuntrar kritiker till "lever på motsatta drar, spänningarna, av en värld "genom att försöka förstå ett konstverk genom sammanflätningen av alla tre teorier samtidigt.

ARVE Fel: API endpoint return 403 Fel. Detta kan inträffa när ett Video har inbäddning inaktiverad eller begränsat till vissa domäner.