DBD: Skicka till lidande – Skeletonwitch

video Miniatyr
Skeletonwitch "Submit to the Suffering"

Drömmar om tortyr föra nöje, tillfoga smärta är mina behov
Andning de sjukaste önskningar, att skada de levande, gör dem blöda
Visioner av ångest och pina, kontrollera min varje tanke
Kan inte slita ögonen ur mitt eget sinne, Jag kan inte göra det sluta
Skala köttet, bränna köttet, överskrider gränserna för smärta
Lust för tortyr tar över, fullständig underkastelse under vansinniga
Skicka till lidandet, Jag tar ditt liv
Klipp dig djupt du nu blöder för mig, fullständigt reducerad, avhumaniserat
Kryper på stubbar du ber om nåd, ställa dig fri från detta helvete
Alive and burning you twist in pain, kött smälter, du ber för att döda
Tillfoga smärta, verkligen är njutning, till ett sinne oren
För att realisera, vägen för tortyr, att levandegöra min dröm
Äta på skrik av plåga, dricka från tårar av smärta
Fest på vanhelgande, de fruktansvärda skriken
Skicka till lidandet